Girls Code

GIRLS CODE
ОХИДЫН ХӨТӨЛБӨР

Preparing the future female software engineers from the nomadic steppe of Mongolia

What we provide

2 сарын хугацаанд вакуумжуулсан сургалтаар алслагдсан аймаг, сум, дүүргийн ахлах ангийн охидыг чадавхжуулж, мэдээлэл технологи, кодчлолын мэдлэг олгоно.

Programming

GIRLS CODE

Java, CSS, Javascript програмчлалын хэлнүүдийг анхан шатнаас нь зааж сургах, вебсайт хийх

АНГЛИ ХЭЛ

ИХ СУРГУУЛЬД БЭЛДЭХ

Гадаадын их сургууль, коллежид apply хийх үйл явц, эссе бичих талаар заавар, зөвлөгөө өгөх

АНГЛИ ХЭЛ

ИХ СУРГУУЛЬД БЭЛДЭХ

Гадаадын их сургууль, коллежид apply хийх үйл явц, эссе бичих талаар заавар, зөвлөгөө өгөх

Mentorship

ЗӨВЛӨГӨӨ, ЛЕКЦ

Мэдээлэл технологийн салбарын манлайлагч эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн 7 хоног бүрийн менторшип лекц

ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ

ОФФИС ТУР

Ивээн тэтгэгч байгууллагуудын оффисоор зочилж, ажлын байртай танилцах 7 хоног бүрийн аялал

ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ

ОФФИС ТУР

Ивээн тэтгэгч байгууллагуудын оффисоор зочилж, ажлын байртай танилцах 7 хоног бүрийн аялал

OUR SPONSORS

SUPPORTED BY

OUR PARTNERS

Contribute to us

Бидэнтэй хамтарч Монголын технологийн ирээдүйн хөгжилд хувь нэмрээ оруулмаар байна уу?

352+

Цагийн кодчлолын сургалт оров

80+

Охид хөтөлбөрт хамрагдав

20+

Охид гадаадын их дээд сургуульд элсэв

10+

Охид технологийн компанид цалинтай дадлага хийв

Санаачлагч

Bolor-Erdene Battsengel is the Deputy Minister of Digital Development & Communications of Mongolia and the former State Secretary of the Ministry. She is the youngest decision-maker in the Cabinet of Mongolia as well as the youngest and first female to lead the Communications and Information Technology Authority of Mongolia. 

Prior joining to the public office, she has been working as Consultant for international development organizations, including Asian Development Bank, Millennium Challenge Corporation, European Bank for Reconstruction and Development, and The Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

She holds master's degree in Business Administration from Handong Global University and master's degree in Public Policy from the Oxford University. Bolor-Erdene was named as Time Magazine’s Next Generation Leader in 2022, Forbes Magazine’s 30 Under 30 in 2021, and Young Global Leader of World Economic Forum.

Bolor-Erdene Battsengel

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны дэд сайд